Hoidon tavoitteet

Mitkä asiat ovat mielestäsi osa
diabeteksen hyvää hoitoa?
Missä hoidon osa-alueissa
koet onnistuvasi?
Entä mihin tarvitsisit lisää tukea?
Step 3 of 7hoidon tavoitteet Seuraava